Agencja Wydawnicza a linea działa od jesieni 2000 roku. Od września 2005 roku koncentruje się na działalności wydawniczej.

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało Feniksa Specjalnego 2009 Agencji Wydawniczej a linea za wybitne dokonanie w dziedzinie edytorstwa za pracę Ojcze nasz – nasz. Rzecz zebrał i opracował Jan A. Choroszy.

Uzasadnienie kapituły nagrody:
To dzieło przypominające średniowieczną katedrę, ułożone z wielu konfesyjnych i literackich kamyków, pełne językowego dostojeństwa i prostoty zarazem. Pod wieloma względami oryginalne, ukazujące przy tym, jak Ojcze nasz wyznaczało i nieustannie wyznacza horyzonty odniesień do Boga i ludzi. Utwór niespotykanego edytorskiego smaku.


NOWOŚĆ


W nowym tomie Biblioteki Vincenzowskiej zgromadzono różnorodne teksty, odzwierciedlające najważniejsze nurty badań nad dziełem autora Połoniny. Oprócz studiów literaturoznawczych przedstawiono materiały odwołujące się do biografii pisarza i relacji, jakie łączyły go z ludźmi. Wśród poruszonych wątków znajduje się ważny temat europejskiej recepcji dzieł Vincenza i możliwości przekładania ich na inne języki.
Niektóre teksty były wygłoszone podczas Kolokwium Vincenzowskiego, zorganizowanego we Wrocławiu jesienią 2014 roku. Odbyły się wówczas także dwie dyskusje panelowe – ich przebieg został opracowany i jest udostępniony w niniejszym tomie. Inne materiały powstały w trakcie realizacji projektu badawczego "Archiwum Stanisława Vincenza (1888–1971)", kilka studiów i szkiców pozyskano dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. W wielości głosów i języków rozpoznać można weteranów vincenzologii i debiutantów, badaczy głęboko zaangażowanych i obserwatorów, autorów prac naukowych i tłumaczy literatury – wszyscy z uwagą czytają i komentują "słowo dla świata".Zob. opis
Spis treści
Summary