Biblioteka Vincenzowska jest seri wydawnicz, w ktrej publikowane s prace naukowe oraz rda do bada nad rozmaitymi aspektami twrczoci Stanisawa Vincenza (1888–1971). Autor cyklu Na wysokiej pooninie, Powojennych perypetii Sokratesa, Dialogw z Sowietami, kilku tomw prozy eseistycznej oraz bogatej korespondencji pozostaje, mimo upywu czasu i jakby na przekr nowoczesnoci, twrc wanym i aktualnym, a jego dzieo – "pisane dla przyszoci" – niezmiennie interesuje badaczy i czytelnikw zakorzenionych w rnych tradycjach i jzykach. Krytyczny namys nad wszystkimi warstwami tej spucizny, integracja osb i rodowisk kultywujcych pami o dziele pisarskim Vincenza, a przede wszystkim starania o poszerzenie horyzontu rdowego analiz i interpretacji wyznaczaj pole i celowo edytorskiego przedsiwzicia, ktremu patronuje Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocawskiego.

T. 1: Jolanta ugowska, Vincenz – mistrz sowa mwionego, Wrocaw 2015
T. 2: Dorota Burda-Fischer, Stanisawa Vincenza tematy ydowskie, Wrocaw 2015
T. 3: Zatrudnienie: literat. Materiay, studia i szkice o Stanisawie Vincenzie, pod red. Jana A. Choroszego, Wrocaw 2015 (druk 2019)
T. 4: Jakub midziski, Wzr nieznany. Stanisaw Vincenz a muzyka, Wrocaw–Pozna 2018