Książkę można również nabyć w Punkcie ksero "U Baśki",
w siedzibie Wydziału Filologicznego UWr - pl. Nankiera 15 B (naprzeciwko Hali Targowej), I p.

A także w trakcie premiery i wydarzeń promocyjnych...

Zob. opis
Spis treści