Barbara Zakrzewska, wdowa po wybitnym historyku literatury profesorze Bogdanie Zakrzewskim, córka urodzonego w Inowrocławiu Leona Surzyńskiego i Heleny Kaniewskiej, powzięła zamiar zarejestrowania i wydania wspomnień. Narracja Barbary Zakrzewskiej, która przed laty utraciła wzrok, została utrwalona na taśmie przez Aleksandrę Solarewicz, poszerzona w trybie wywiadu uzupełniającego, a następnie zapisana.
Wspomnienia otwiera postać profesora Bogdana Zakrzewskiego, wieloletniego dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktora "Pamiętnika Literackiego" i badacza literatury XIX wieku, znakomitego znawcy twórczości Aleksandra Fredry i Adama Mickiewicza. Ta część narracji ma ogromną wartość historyczną oraz emocjonalną, szczególnie dla wielu roczników studentów polonistyki i wychowanków Profesora. Z biografią Bogdana Zakrzewskiego nierozerwalnie łączy się historia domu przy ul. Jana Stanki na Oporowie: życie rodzinne, towarzyskie, przyjaźnie i codzienne perypetie w zmieniającym się Wrocławiu.
W drugiej części wspomnień na plan pierwszy wysuwają się interesujące i dramatyczne dzieje rodziny Autorki: od osiedlenia się rodu iberyjskich Surów w Gostyniu, przez koleje losu przodków identyfikujących się z polskością, opór stawiany germanizacji, aż do społecznej i politycznej działalności ojca – Leona Surzyńskiego, wicemarszałka ostatniego sejmu II Rzeczypospolitej. Przed czytelnikiem rozwija się rozległa panorama wielkopolskiej inteligencji mieszczańskiej. Dopełnieniem opowieści są wojenne dzieje Barbary Zakrzewskiej, a więc tułaczka po klęsce wrześniowej i napaści Sowietów, udział w konspiracji AK w Lublinie, uczestnictwo w tajnym nauczaniu w Częstochowie i dokończenie studiów polonistycznych w Poznaniu. Wspomnienia zamyka historia ojca, który od września 1939 roku przebywał na emigracji.
Autorka zmarła w marcu 2015 roku. Książka, zilustrowana 165 fotografiami z archiwum rodzinnego Zakrzewskich, została wydana przez Agencję Wydawniczą a linea w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego.Zaproszenie na drugą premierę


Zob. opis
Spis treści

Partnerem Wydawniczym jest Biuro Festiwalowe Impart 2016.